คลังข้อสอบ

 ข้อสอบ

   ข้อสอบ PAT3 Simulation Test : Jailbreak by FECampX   ดาวน์โหลดข้อสอบดาวน์โหลดเฉลย

 ข้อสอบ Semi-Final FECamp9

ข้อสอบ Semi-final FECamp7

ดาวน์โหลดเฉลย

ข้อสอบ Pre-test FECamp7

ดาวน์โหลดเฉลย